Frezowanie kominów

Frezowanie kominów (rozwiercanie), montaż wkładów kominowych z blach żaro i kwasoodpornych. Montaż systemów kominowych przy użyciu profesjonalnego sprzętu wraz z wykonaniem ekspertyz. Telefon: 512 125 482

Informacja

Informujemy, że ADM Miasto, ADM Centrum i ADM Zasanie przyjmują interesantów w każdy wtorek do godziny 16:00.

Ogłoszenie – zabezpieczenie przed zimą

ZAWIADOMIENIE W związku ze okresem zimowym Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o w Przemyślu przypomina wszystkim mieszkańcom o konieczności zamykania okienek piwnicznych, zamykania drzwi zewnętrznych oraz okien na klatkach schodowych.

Ogłoszenie kominiarskie

ZAWIADOMIENIE   W CELU ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA WŁASNEGO, JAK RÓWNIEŻ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ MIESZKAŃ I BUDYNKÓW PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W PRZEMYŚLU PROSI WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW O PRZESTRZEGANIE ZAKAZU:

PGM Przemyśl PGM Przemyśl